อบรม Google App for Education


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560วันที่ 27-30 มีนาคม พ.ศ.2560
    ส่ง 13 พ.ค. 2560 23:35 โดย Thanthita Tharadonthitiwat
  • ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560
    ส่ง 13 พ.ค. 2560 23:43 โดย Thanthita Tharadonthitiwat
  • มอบตัวนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มอบตัวนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560
    ส่ง 13 พ.ค. 2560 23:45 โดย Thanthita Tharadonthitiwat
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »Gadget ที่คุณเพิ่มไม่ถูกต้อง