ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์13 พ.ค. 2560 23:35โดยThanthita Tharadonthitiwat

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 27-30 มีนาคม พ.ศ.2560ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 พ.ค. 2560 23:30โดยThanthita Tharadonthitiwat   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2560 23:43 ]

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560มอบตัวนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์13 พ.ค. 2560 23:24โดยThanthita Tharadonthitiwat   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2560 23:45 ]

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มอบตัวนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปีการศึกษา 2560 
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560

1-3 of 3